MAKNA HANACARAKA


KAJIAN SYAHADAT TAUHID/KEESAAN
1. NIAT SYAHADAT
2. RUKUN SYAHADAT
3. BINASANYA SYAHADAT/ BATHAL
4. PENYAKSIAN SYAHADAT.

1 NIAT SYAHADAT
FA’LAM ANNAHU LAAILAHA ILLALLAHWAL AWALU WAL AKHIRU WAL ZAHIRO WAL BATHINOASHADUALLAILAHAILLAHU WA ASYHAHADU ANNAMUHAMMADARRASULLAH.
MULAI AWALKEHIDUPAN DANAKHIR KEMATIANDARI ZAHIR MAUPUN BATHIN TETAP TIDAK BERUBAHIKTIKAT HAQQUL YAAKIN AINULYAKIN KAMALULYAKIN.
TETAP DUAKALIMAH SYAHADAD.
AGAR ALLAH SENANTIASA MEMELIHARA KEYAKINAN KITA TIDAK BATHAL ATAU BINASA.SYAHADAT KITA

DOA;RABBANA MAAKHALAQ TAHAZA BATHILA PA SUBHAKAPA KINAA AZBANNAR.PAHALNYA SETUNG HITUNG BINTANG DILANGIT DENGANNIAT MEMELIHARA HAQ MEMELIHARA SYAHADAT.

2.R U K U N SYAHADAT TAUHID
.MENG ESAKAN AKAN ZAT ALLAH KAJIAN=TAUHIDUS ZAT . Ilmunya=,MA’ RIFATULLAH.
DALIL= LA ZATUN BI HQQI ILALLAH= tiada ada yang punya zat yang haq selain Allah . KESIMPULAN =Kenal ALLAH.Juga HAMBA Zikirnya Zikir =syir rahasianya= ismu ZAT Nama aslinya: zat Allah. Tersembunyi.Pujinya: mutlak:puji qadim Bagi qadim, Atau. puji Allah bagi Allah Namanya: Kalam qadim. Kajiannya -Ma’rifat,Mengenal Allah :pengenalan Akan Lenyap Dalam Takbiratul Ihram.Takbir, Akan lenyap di dalam husu ses at, husu Akan lenyap Kepada Mabrur, Mabrur, Akan Lenyap Kepada Zat Wajibal wujud Laisa Kamislihi Syai un.

.MENG ESAKAN AKAN SIFAT2 ALLAH.KAJIAN = TAUHIDU SIFAT . Ilmunya= HAQIKAT >>>>>>>>>>>>DALIL= LA SIFATUN BI HAQQI ILALLAH=tiada ada yang punya sipat haq kecuali Allah amalan. Sipat 20. wujud s/d Mutaqallimun hanya milik Allah. Zikirnya;zikir; nyawa rahasianya : ismul azam = Nama perhimpunan: Zahr. Pujinya .Puji Allah Bagi Qadim.Kajianya Mennyempurakan rukun 13 rukun shalat. Rukun 13 Akan Lenyap kepada Syahadat Syahadat Akan Lenyap kepada sifat 20 sifat 20 akan lenyap kepada .Ma'ripat.

. MENG ESAKAN AKAN ASMA ALLAH. KAJIAN=TAUHIDUL ASMA = Ilmunya= TARIQATLA ASMAUN BIHAQQI ILLALLAH= Tiada yang Bernama Hanya allah Amaliahnyasma allah 99 contoh, sabur, sakur . rajak dll haya milik allah. Zikirnya:zikir= hati. Pujinya: puji Muhaddas Bagi Qadim Atau Puji Muhaddas Kepada Qadim. Setelah sempurna Menjaga Kesucian. Wudhu. Wudhu akan lenyap Kepada. Shalat . Shalat Akan Lenyap Kepada Syahadad.

. MENG ESAKAN AP’ALNYA =Ilmunya= Syariat DALIL= LA AF’ ALUN BI HQQI ILLALLAH=tiada yang punya ap‘al-/ Melainkan Allah. Ket. Wala tataharraka illa bi iznillah ,zikirtnya:zikir=lisanPujinya :puji Muhaddas Bagi muhaddas Atau puji hamba. Allah. Kesuciannya. Mandi junub.akan lenyap Kepada.istinja. istinja akan lenyap kepada Wudhu. Jai Saling keterkaitan sama Saling menyempurnaakan.=yangber nama allah itu; Ada zat ,ada sipat ,ada Asma, Ada Ap’al ada Rahasia danAda Rasa.Itulah yang bernama allah I sedangkan Allah Itu Hnya Nama Pangkat PujipujianYang bisa di seru Orang di seluruh AlamDenganPengelan Mahluk allah dahulu , akan utomatis bisa Mengenal Allah . Namanya :Jalan Pemulangan asal Usul. Tapakkaru pi Halki llah: tapakurlah tentang Maluk allah.Wala Tapakkaru pi Zati llah: dan jangan kau pikirkan dulu Zat Allah.Karena nyatanya Kudrat Irad Allah Ta’ ala itu Sabnyat nyata Pada Mahluk,/Hambanya. Ini Didapatnya di Pengalaman rohani.5.Tauhidus zauk= Mengesakan akan Rasa:La zaukun illallah:tiada yg Merasa hanya allah. Walam yazauk walam yardi walam yarpaillah. Barangsipa Siapa mengenal pasti merasa. 6.Tauhidus syir =Meng esakan akan Rahasia Allah, Rahasianya =Ismu ZAT.Ket.Hadirnya rasa.di dalam rasa,dan Hadirnya suhud di dalam rasa. Martabat iniBisa didapat, pada Waktu slalat , Musahadah .Murakabah ,Tapakur,didalam halwat, atau suluk , saat membaca alqur’an dan padawaktu membaca Shalawat Nabi.namanya: zatbah Rasulullah. Akan Naik ke zatbah Ilahiyah/rububiyah. Disebut makom pana naik,panapillah naik kemakom baqa dan baqa billah..apabila sampaike Martabat ini. Dinamai makom= Iza arada syaian ayyakulalahu kun payakun.atau Wama yasahum indarobbim.!! Makom ini kecuali ada ijin Allah, illab iznillah. Kalau masi h ada saja beras. Dan ada uaang dikantung.jangan jangan coba2 Takut Akan istidrat lanjuran allah.jadi !! Rabbakumul a’la .akan menyeruapi Fir’aun. Tetaplah pada pondasi asal Walan a’ maluna Walakum a’ malum. Karena kita semua, Lahaula walakuata illa billah hil alihil aziim.walalhua’lam.
3. BINASANYA SYAHADAT / BATHALNYA SYAHADAD
1. Menyangkal di ciptakan Allah/putus asa
2. menyekutukan Allah
3. Murtad /pindah agama kemudian kembalilagi.
4. Meng ulang ulangi berbuat dosa besar+ besar/ durhaka kpd ibu bapak.

4. PENYAKSIAN SYAHADAD
DALIL ALAS TUBI RABBIKUM QALU BALA ANNAHU LA ILA HAILLALLAH MUHAMMADURRASULULLAH. KETERANG; ASYHADU ALLA ILAHA ILALLAH = PENYARAHAN JASAT MUHDDAS ATAU ZAHIR HANYA MILIK ALLAH, SAKSINYA NYAWA#WA ASYHADU ANNA MUHAMMADARRASULULLAH= Penyerahan Nyawa SYAKSINYA= TUBUH, NYAWA, ALLAH TA ALA. Sayhdan. HU= PENGAKUAN ALLAH TAALA = BAHWA TUBUH DAN NYAWA MU HAQ KU . QUL SUBHANA RABBY.
Untuk menyelusuri ke martabat yang lebih baik Ihtisal ,ilmu wal amaliah itu ihtisal kepada Rasulullah. Murid sanat dari gurunya Guru sanat dari gurunya sampai kepada sahabat sampai kepada rasulullah sampai kepada Allah swt Tanyakanlah kpd guru yang murabbi mursid.Wallahualam. Lahaulawalakuata illa billahil ali hil azim.
YANG HARUS RUTIN HARI HARI.KESUCIAN KUNCI UTAMA
1. MANDI JUBUB ZAHIR BATIN sesuai cara dan niat
2. ISTNJAZAHIR BATHIN sesuai cara,dan niat
3. WUDHU ZAHIR BAHTIN sesuai cara dan niat
4. SYAHADAT ZAHIR BATHIN sesuai dgn 4 tauhid ke esaan.+ rasa & syirYang bikin Gara2
4 kesempurnaan di atas lenyap di istinja lenyap di,wudhu ,lenyap di rukun 13 lenyap di sifat 20 lenyap disyahadat lenyap di Ma rifat lenyap di tahbiratul ihram lenyap di . Mabrur Lenyap di.KET= Kalau 1 s/d 4 sempurna=Hlilang lenyap di dlm kubur kembalikepada Allah
• Mandi junub tdk sempuna putih kuning di dlm kubur utuh.
• Istinja tidak sempurna lamak mungkal di dalam kubur Utuh
• Wudhu tidak sempurna kurus kering di dalam kuburUtuh.
• Syahadat tidak sempurna Hancur lebur bercerai berai di dalam kubur.BUKAN Mayit TetapiBangkai.
INI Tadi cuma salah 1 Tdk sempurna.

Di lanjutkanDengan pengenalan jalan pemulangan kaluberkenan

MENGENAL DIRI SEKALIGUS MENGENAL ALLAH
Dalil.Awaluddin Ma’rifatullah= awal ber Agama Mengenal akan Allah.
Berlakunya sembah Kepada Allah Atas Kenal , kalau tidak kenal Cuma nyebut. Man Arafa Nafsahu fakat Arafa Rabbahu=Barang siapa Mengenaldiri Akan kenal pada Tuhannya.
Dalil : Innalillah= sesungguhnya kita berasal dari Allah Wa ilaihi rojiun=Akan kembali kepada Allah Pembuktian Sesungguhnya kita Berasal Dari Allah.Kata Allah Aku adalah Perbendaharan Yang Ter sembunyi. Aku ingin Terkenal dan dikenal Maka kuciptakan segala alam dan isinya.Kata Allah Aku ingin Melihat diri Di luar diri ku.Sebenarnya sebelun ada langit dan bumi , sebelum ada surga dan NerakaDan juga sebelum Ada Mahluk. Dan allah pun belum di kenal sudah adalahkita.Sekarang ? adanya kita dimana? Adanya kita semua Yaitu didalam Per bendaharan Allah didalam kunhi zat Allah.Sedangkan Allah Masih seorang diri. Apakah roh kita apakah Sama Usia Allah dengan Roh kita .sama2 tiada Awal tiada akhir. Kata Allah Wahai segala Perbendaharaan roh Manusia aku ingin Mencipta Alam perhatikan dan sebut KUN secara ber sama2.
KUN = bersama2 jadi 7 lapais bumi dan isinya tumbuhan dan Binatang didarat dan dilaut.
KUN jadi 7 lapis langit Dan pelanet ,tatasurya.dan Gugusan bintang
KUN jadi Surga .
KUN jadi Neraka.
KUN jadi Malaikat,
KUN lagi Jadi Jin,
KUN lagi Jadi.Iblis.
Sudah 7 x KUN. Kesemuanya ter sebut Kata Allah Adalah Berdiri Sendiri dengan Nyawa Masing2 Kesumuanya aku yang mengendalikannya. Yang sudah diberi tugas sesuai Perjanjian . Sekarang Kata Allah Akuingin Melihat Diriku diluar diriku aku Mau mencitakanAdam.

Dalil: Wahalaqta adama Kasuratihi=Kuciptakan Adam Seperti rupaku Kata Allah Atau Seperti Bentukku atau Seperti aku kata Allah.
Allah Taala Memerintah kan Jibril Untuk Mengambil. Tanah ,angin ,api,dan AirDi Pertengahan dunia. Di negeri Mekkah. Dimana Nanti di bangun ka’ bah Baitullah Oleh Nabi Ibrahin.Proses Penciptaan Adam. Kata Allah Akan kuBuat Adam Seperti Ujud ku Kata Allah Baik bilang Malaikat. Setelah Adam Di Bentuk Persis Allah Ta ala Maka Allah Ta ala Meniupkan Roh Kepada Adam Lalu adam Bersin , apa gerangan Yang Terjadi. Adam Cuma bisa Bernapas saja . Nama Nafasnya idaf . wahai jibril Aku Sudah Bisa Melihat diriku diluar diriku, Allah Taala sangat senang.Walaupun sudah .hidup .Namun adam Masih Belum Bisa ber jalan dan Bergerak ,berkata, balum bisa Mendengar dan Merasa. Masih kaku adam.Hai jibril Bagai mana ini ? adam tidak bias apa2. Sekarang Kata Allah KUN Sempurnalah adam. Setelah diKun adamTetap Saja Belum sempurna..Kata Allah Whai jibril >Kamu diam2 Saja AKU AKAN BER TAJALI di ujud Adam Biar Adam Sempurna.Biar Aku Gaib diri Adam Dan Aku ingin Di kenal dan Terkenal. Aku akan Menjadi Rahasia Diri Manusia . dan aku Akan Meneteskan Per bandaharan zatKU melewati Sulbi Adam.Setelah Adam Sudah sempurna Adam Tinggaldi dalam surga. SeOrangdiri.Bagaimana Biar Adam Tidak Kesepian disurga status Adam Belum Tau entah Laki Entah bini jadi adam yatim tidak punya bapa tidak punya ibu .jadi adam itu binnya siapa?Sulbi Adam Belum Memanjang.Adam Maliku jasat: adam raja sekalian jasat.Muhammad Malikul Arwah: Muhammad Raja sekalian rohAllah Malikul zat :Allah raja sekalian zat.Sekarang adam ditidurkan Oleh Allah . adam tidur pulas . dengan ,kuasa Allah di cabutlah Tulang rusuk Adam di sebelah kiri. Dijadikanlah SITI HAWA Nur sia permula asal.Sekarang adam tidak kesunyian lagi disurga , dan Adam dimuliakan Para Malaikat dan kalangan jin Kenapa ? Sebab Hanya Bangsa malaikat Yang Melihat allah Ta’ala ber tajali Penuh Kediri adam . Karena ADAM dimuliakan Betul oleh Malikat. lalu iblis iri Dengki ,sama Adam Dan Hawa , Lalu iblis menipu daya adam. Apa seba nya iblis Mau menipu daya adam Sebenarnya caranya Allah Taala Aja ingin dikenal dan terkenal biar cepat turun kebumi adapun iblis diciptakan dari Api. Dia disipati Allah Al Mutakabbirin.+takbur..
Sebenarnya adam Mau dikirim Kebumi sebagai Halifah dimuka bumi. Wakil Allah dimuka Bumi. Jadi Alwakil dengan albathin :adalah satu.
Dalil+ zahirro Rabbi fi Bathini Abdi.= zahir Allah pada bathin hambanya. Lalu Adam di beri : Nama2 segala sesuatu
dalil+wa adamul Asma Akullaha. Wa adamu sifat akullaha, adamu wujut akullaha. Wadamu syir akullaha. Adamu zauk akullaha.
Jadi adam di beri segala nama segala sifat segala rahasia, segala rasa.Wal Hasil Iblis Menggoda, Mau me makan akan buah huldi , lalu terbukalahNapsu birahi. Sulbi adam Memanjang .sulbi sitiHawa tabuka . lalu tidakPantas lagi tingggal disurga.
Lalu dengan izin Allah, adam turun Kedunia bersama sama2 ada tiga Unsur Didiri Adam. TUBUH. NYAWA. ALLAH TA ALA. YANG TIDAK bisa dipisah kan adam dan hawa di bekali Rasa surga Jannatun Naim biar dia Ingat pulang kesurga. Yaitu Rasanya Pada Waktu Adam Kumpul sama hawa di dunia. Waktu kita kumbul isteri disini .Kalilam mayaskurun .atas nikmat surga jannatun naim.Sekarang diri kita ada di perbendaharaan adam Yaitu gaib Di sulbi adam sulbi nuh ,terus sulbi Ibrahim sampailah ke sulbi Abdullah. Dikandung rahim sitiAminah. Lahirlah Rasulullah SAW. Di kota mekah.Jadi kita gaib dari sulbi kesulbi 25 nabi Menyebar SampaiKesulbi Orang tua kita. Lahirlah kita .sama unsurnya ilal Asli .
3Unsur jasat, roh, dan Allah ta’ala.Satu Batang Tubuh. Ket. Mencari Allah diluar diri Syirik Mencari Allah Didalam Diri Jindik. Misal Kapas Brlindung Di benang Benang Berlindung di kain. Seakan2 Kapas dan Benang tidah nampak. YangNampak Adalah Kain.Atau gaib Allah Yang nya ta Hamba. Sebab Terdinding kita Kepada Allah, Selain Ujud Allah. Masih ada Rasa ujud kita. Selain sipat Allah Masih ada Rasa sipat kita.
Misal Ujud Artinya Ada Mustahil tiada Berarti nyata ADA. Lawannya Adam.Tiada.Berarti Adam Cuma Hanya Nama saja yang ada Allah Taala saja. Sekrang AllahTa ala tidak Bisa menyamar lagi. Sandiwara Allah taala sudah Ketahuan Berani lah ngomong Begitu . Allah Taala Sangat senang sekali Kalau kita mengenali Dia. Daripada kita tdk Kenal terdinding Merupakan Najis Hidapan Allah.Unsur Manusia : ada tubuh. Ada roh/nyawa/ ada Allah Ta’ala
Rasulullah Berkata: Tiada ada kulihat Pada Hamba itu :Melainkan Allah Taala Zahir dan Bathinnya.
Abu Bakar berkata: tidak kuliahat sesuatu Pada hamba: malainkan allah taala dahulunya.
Umar Berkata :tidak kulihat sesuatu Pada Hamba: Melainkan Allah Taala sertanya.
Usman Berkata :Tadak kulihat sesuatu Pada Hamba :Melainkan allah Taala Dalamnya.
Syaidina ali berkata:tidak kulihat sesuatu Pada hambanya Melain kan Allah Kemudiannya.Sesungguh nya kita berasal dari Allah. Apa bila Berasal dari allah Pasti adalah Allah. Allah Taala alzahir : yang disipatinya Lahaula walaku wata illa billah il ali helazim. Apabila tidak bisa menyatakan yang zahir . apalagi menyatakan yang Batin. Sebenar nya Allah Taala Cuma pinjam Nama saja yaitu: nama > ahmad . nama: Nor Muhammad,Nama Adam. Dan Nama2 kita semua.
Sebenarnya Manusia itu tinggal cerita saja.
Sipat. Ujud Artinya Ada Mustahil tiada Ber arti nyata ada. Lawannya mustahil Adam: artinya Tiada. Jadi siapa yang ada?Contuh Laisa: rupa ,suara, kelakuan, dan sidik jari . ada yang samada seluruh alam dunia ataupun di akhirat . Itulah yang di sebut Mnusia.Missal: ada tubuh ada roh saja: coma bisa bernapas saja .suara .pendengaran, kata2 tdk bisa. Kalau ada tubuh ada roh ada allah. Maka sempurnalah semuanya sebagai manusia. Pi Ahsani Takwin.Itulah Yang di Namai Umat muhaammad Hammba AllahKebanyakan Orang yang terdinding dengan allah karena sangat dekatnya.ahirnya tidak kenal. Dikiranya allah Ta’ala ada di atas langit Habarnya Waktu mi’rat Nabi bertemu dengan Allah Di sidratul Muntaha. Dianggapnya Allah Taala batinggal di ataslangit. Sebenarnya dimana hambanya berada disitulah allah. Kebanyakan orang Memaham Allah satu Bersama sama menyembahnya bukan begitu kalau begitu missal ada seribu orang yang kenal :akan bias di perkenalkan. Allah itu sangat bisa dikeanal Tetapi tidak bisa di perkenalkan sepada siapa pun Karena sipatnya Laisa tidak sama satu sama lainnya., Kepada ujud Hambanya. Tubuh ,jawa, allah Ta’ala satu batang tubuh. Masing di beri sesambahan. Mulai biajal kita.Jadi kita sembahyang itu allah Ta ala Memuji dirinya . puji kadim Bagi Kadim Atau puji allah bagi allah Bagi Yang sudah kenal .kalau belum kenal .Puji Muhadas Pada muhaddas. Ampun Ma af Mudah2 an Bermampatat Bagi diri saya dan keluarga. dan besar mampaatnya untuk sahabat rekan2 dan Orang lain.
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

KADAL AIR

*Kadal air ,misalnya saja Salamander , adalah amfibi berekor. *Tetapi ekornya lebih pipih dibanding ekor salamander. *Kadala Air naik ke darat tanpa berkembang sepenuhnya hingga dewasa. *Kadal Air setengah dewasa dikenal sebagai eft dan mempunyai insang. *Eft hidup di darat selama kira-kira tiga tahun dan mengembangkan paru-paru, lalu kembali ke air untuk berkembang biak terus di sana hingga akhir hidupnya. * Setelah dewasa, kadal air tidak berinsang klagi. * Kadala air mempunyai barisan gigi di langit-langit. * Makanannya serangga, cacing serta keong.
1. Kadal Air Tutul / Red EFTKadal aor tutul panjangnya sekitar 15cm. Terdapat di Amerika Serikat bagian Timur. Selama masa EFTnya binatang ini dikenal sebagai eft merah dan hidupnya di tempat pepohonan.
2. Kadal Air Marmer 

Kadal Air marmer panjangnya sekitar 13 cm. Binatang ini terdapar di Eropa di dalam kolam dan parit-parit yang kecil tetapi dalam, tempat terdapatnya banyak tetumbuhan air.
3. Kadal Air Naga BesarKadal Air besar panjang nya sekitar 14 cm, Pejantannya bermahkota dan pada musim kimpoi warnannya indah sekali. Binatang ini hampir selama hidupnya di daratan, tetapi bertelur di air. Tempat hidupnya terbentang mulai dari Eropa Utara dan Tengah hingga Rusia Tengah terkadang juga di malaysia.
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

sinopsis transformer 3

Bumblebee Autobots, Ratchet,Ironhide dan Sideswipe dipimpin oleh Optimus Prime, yang kembali beraksi melawan Decepticons jahat, yang bertekad untuk membalas kekalahan mereka di film Revenge of fallen Transformers 2009.

Pemerintah Amerika selama ini ternyata tak sepenuhnya jujur mengungkapkan apa yang mereka ketahui. Selama bertahun-tahun mereka mencoba mencari tahu tentang keberadaan makhluk hidup lain selain manusia yang menghuni bumi namun mereka tak pernah mengatakan kalau sebenarnya mereka telah memiliki sejumlah bukti.

Apollo 11 adalah bukti kemajuan teknologi luar angkasa Amerika Serikat. Di saat Uni Sovyet saat itu juga sedang berusaha menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan, Amerika serikat berhasil mendahului dan mendaratkan astronot pertama mereka di permukaan satelit bumi ini. Misi sukses ini menjadi tonggak sejarah awal keberhasilan manusia menjelajahi wilayah di luar bumi yang sebelumnya hanyalah impian belaka.

Sayangnya tak semua dokumentasi tentang pendaratan manusia pertama di bulan ini terungkap. Ternyata, saat mendarat di bulan, para astronot ini menemukan bangkai pesawat luar angkasa lain yang terpaksa mendarat darurat di sana. Masalahnya, bangkai pesawat ini bukan dari bumi. Apakah pesawat ini berasal dari Cybertron? Benarkah mereka sudah mencapai bumi saat itu?(kpl/roc)
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

MEMEDEN GADU


Petani sudah kehabisan cara mengusir musuhnya. Musuh alami
hama perusak tanaman lenyap diburu orang. Ular, misalnya, diburu untuk kepentingan industri dan makanan olahan. Selain itu, katak dan
burung dibabat habis untuk makanan dan hiasan rumah. Sehingga wajar bila hama tikus, wereng, dan sejenisnya makin merajalela.
Sekelompok anak muda di Jepara
mengingatkan bahwa masih ada cara jitu mengusir hama perusak tanaman, seperti burung. Tidak dibunuh, tapi dengan konsep lama, yakni
membuat memedi sawah. “Cara ini
ramah lingkungan,” kata Kustam
Eka Jalu, Koordinator Gabungan
Masyarakat Peduli Tradisi dan Budaya Jepara, kemarin.
Karena itu, Kustam bersama kelompoknya menyelenggarakan Festival Memeden Gadu, Pameran Seni
dan Kerajinan Tempo Doeloe, selama
tiga hari sejak 9 Oktober di Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara.
Dipilihnya desa itu karena pertaniannya sangat potensial dan sebagian
besar masyarakatnya hidup dari petani atau buruh tani. Desa berpenduduk
5.400 jiwa itu memiliki area persawahan seluas sekitar 266 hektare.
“Kami dukung, sekalian upacara sedekah bumi,”kata Kepala Desa Tarno.
Selama ini, sebagian besar petani
memang sudah meninggalkan budaya pengusir burung yang disebut
“memeden gadu”. “Mereka memilih
berteriak-teriak atau dengan plastik
yang digerak-gerakkan,”kata Kahar,
petani setempat.
Dalam festival itu, ada 200 memeden gadu yang dibuat 100 peserta.
Bentuknya beragam, mulai perempuan berbusana jilbab hingga petani
bercaping. Bahkan ada sosok lelaki
berbusana jawara, orang bersepeda,
serta suami-istri bercengkerama.
“Cara ini paling mujarab untuk
mengusir burung yang suka makan
padi yang mulai berbuah,” kata Rukan, anggota panitia.
Bupati Jepara Hendro Martojo
menyambut baik usaha itu. “Menengok kembali tempo dulu, bukan
berarti mundur, tapi belajar dari masa lalu untuk memetik hikmah
orang-orang dahulu yang positif,”
kata Hendro.

sumber : koran tempo 12 oktober 2010
lihat videonya disini

Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Suppanat “Tina” Jittaleela Alias Kim (Yes or No)

Suppanat “Tina” Jittaleela Alias Kim (Yes or No)
Suppanat “Tina” Jittaleela Alias Kim (Yes or No)
Suppanat “Tina” Jittaleela Alias Kim (Yes or No)
Suppanat “Tina” Jittaleela Alias Kim (Yes or No)
Suppanat “Tina” Jittaleela Alias Kim (Yes or No)
Cewe manis (ato ganteng ya hehe..) satu ini jadi melambung namanya stelah membintangi drama komedi romantis bertema lesbian “Yes or No“. di film itu ia berperan sebagai Kim, cewe tomboy (buci) yang jatuh cinta pada teman sekamarnya. Yuk kita kenalan lebih jauh sama si cakep Kim ini.
Suppanat “Tina” Jittaleela Alias Kim (Yes or No)
Suppanat “Tina” Jittaleela Alias Kim (Yes or No)
Pemeran Kim ini bernama asli Suppanat “Tina” Jittaleela ternyata masih berusia 19 tahun. Sebenernya si Tina ini ga sengaja ikutan gabung dalam film ini. Dia diajakin seniornya buat ikutan casting untuk peran cewe tomboy di sebuah film. Kuq akhirnya bisa kepilih? ternyata jawabannya karena Tina bisa ngomong ‘ka’ atau ‘nu’ secara natural seperti cewe-cewe girly dimana kebanyakan cewe-cewe tomboy ga bisa.
Suppanat “Tina” Jittaleela Alias Kim (Yes or No)
Suppanat “Tina” Jittaleela Alias Kim (Yes or No)
Karena karakter di film ini ga langsung jadi buci tapi secara perlahan-lahan. Awalnya Tina ngerasa cukup berat untuk berakting, coz ini pengalaman pertama buat dia. Tapi kerjasama tim dan adanya pelatihan akting cukup membantunya. Menurutnya, film ini bukan sekedar film lesbian tapi merupakan kisah cinta antara dua orang anak manusia.
Suppanat “Tina” Jittaleela Alias Kim (Yes or No)
Suppanat “Tina” Jittaleela Alias Kim (Yes or No)
Dari kecil cewe tomboy ini suka banget ngubek-ngubek komputer terutama dalam membuat website. Ia pernah menjuarai kompetisi komputer waktu masih duduk di kelas 6 SD (ckck..hebaat..). Sebenernya ia udah kuliah di Universitas Chiang Mai, jurusan International Software Engineriing, tapi karena terlalu jauh dan sulitnya jurusan ini ia pun memutuskan untuk keluar. Karena itu ia berencana buat ngelanjutin kuliahnya di salah satu Universitas di Bangkok.
Suppanat “Tina” Jittaleela Alias Kim (Yes or No)
Suppanat “Tina” Jittaleela Alias Kim (Yes or No)
Selain jago komputer, cewe ini ternyata juga punya kerjaan lain yaitu sebagai DJ (penyiar radio) di Pynk setiap hari Senin-Jumat mulai dari jam 8.30pm-10pm. Menurut kabar burung di Thai sana Tina ini beneran seorang butch entahlah..menurut kalian??
Sumber: http://bk.asia-city.com/
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

yes or no


Yes or No 2010 (Film Thailand)
Yes or No ini merupakan film lesbian pertama yang diproduksi Thailand. Mengisahkan persahabatan antara teman sekamar, Kim (Suppanat “Tina” Jittaleela) dan Pie (Sucharat Manaying) yang berubah jadi cinta.
Kim dan Pie adalah mahasiswa baru dan mereka kebetulan tinggal 1 kamar di asrama universitas. Pie adalah gadis manis, feminin yang sangat membenci buci (kalo di thailand disebut “tom”). Pie baru saja minta pindah kamar karena sebelumnya dia satu kamar dengan Jane (yang kebetulan femme/kalo di thailand disebut “dii”). Pie dan Jane tetap jadi teman baik meskipun Pie sangat membenci buci.
Nah kebetulan di kamar barunya ini Pie satu kamar dengan Kim. Pertemuan pertama Kim dan Pie sangat lucu, mereka saling membenci, (sebenarnya yg benci itu Pie) karena satu kamar dengan seorang buci. Saat waktu berlalu mereka pun akhirnya berteman. Dan mereka selalu menghabiskan waktu bersama.
Kim sebenarnya memendam rasa untuk Pie, dan merasa cemburu saat Pie dijemput pria bernama P’Van, yg berteman dengan Pie sejak kecil. Pie sendiri meskipun mengaku benci dengan Kim ternyata juga memperlihatkan gelagat cemburu ketika Kim di dekati Jane yang memang dari awal sudah suka dengan Kim.
Dengan saling memendam perasaan inilah mereka tanpa sadar merasa saling membutuhkan, tapi akankah mereka bisa mengungkapkan perasaan masing2? Apakah Pie yang sebenarnya gadis straight mau mengungkapkan perasaannya?
Film ini sangat bagus sekali, wajib untuk ditonton, ada banyak adegan lucu, adegan romantis, bahkan bisa membuat kita menangis.
Film ini diproduksi tahun 2010 dan disutradarai oleh Sarasawadee Wongsompetch, dia seorang sutradara muda Thailand yang juga seorang lesbian. Film ini menggambarkan kehidupan lesbian di Thailand, seperti kebanyakan masyarakat timur, tentu saja ga mudah untuk bisa terbuka tentang seksualitas.
Yes or No (Thailand) Subtitle Indonesia
Yes or No (thailand) Subtitle Indonesia
Yes or No (Thailand) Subtitle Indonesia
Yes or No (Thailand) Subtitle Indonesia
Yes or No (Thailand) Subtitle Indonesia
Yes or No (Thailand) Subtitle Indonesia
Yes or No (Thailand) Subtitle Indonesia
Yes or No (Thailand) Subtitle Indonesia
Yes or No (Thailand) Subtitle Indonesia
Yes or No (Thailand) Subtitle Indonesia
Yes or No (Thailand) Subtitle Indonesia
Yes or No (Thailand) Subtitle Indonesia
Kabarnya film ini hanya berbudget kurang dari $400,000 budget yang cukup minim untuk sebuah film. Namun diluar dugaan ternyata film ini sukses. Bahkan kini tim yang sama sedang membuat film baru (hmm..bakal sesukses yang ini ga ya), kita tunggu aja!!

bagi temen temen yang pengen nonton film ini silahkan copy aja di Basecamp WAPALHI
sumber : androgynyme.wordpress.com
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

one piece 642

silahkan klik
download di sini :
sumber : komikfox.blogspot.com
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

komik naruto chapter 559


download di sini : http://www.mediafire.com/file/yt2mt8fngptat8k/naruto%20559.rar

Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

DAFTAR JINCHURIKI

Para jinchuuriki:1. Gaara


Gaara adalah kazekage ke lima
Dari sunagakure. Dia mantan jinchuuriki dari ichibi. Gaara di tangkap Deidara dan
Setelah sempat tewas karena ichibi berhasil di ekstrak oleh akatsuki.
Gaara mampu hidup kembali setelah di selamatkan
Naruto & Nenek chiyo.
Menyebabkan kematian nenek chiyo

2. Yugito nii

Yugito adalah jounin dari kumogakure. dan jinchuuriki dari nibi.
Dia Berhasil di tangkap hidan dan kakuzu. Menyebabkan kematian setelah nibi di ekstrak
Akatsuki,

3. Yagura

Yagura adalah jinchuuriki sanbi dan mizukage ke empat dari kirigakure. Yagura sebenarnya mampu mengendalikan biju
,Tetapi selama menjadi mizukage ke empat. Dirinya di kendalikan
Madara.
Yagura tewas setelah sanbi lepas dari dirinya.

4. Roshi

Roshi adalah jinchuuriki yonbi yang berasal dari iwagakure. Dia ahli dalam penggunaan elemen lava. Dan di pilih menjadi jinchuuriki sejak kecil.
Dia mati setelah di tangkap kisame
Dan yonbi berhasil di ekstrak akatsuki

5. Han

Han adalah ninja yang berasal dari iwagakure dan jinchuuriki gobi dan memiliki tubuh paling kekar di antara jinchuuriki lain. Dia tewas setelah di tangkap deidara dan berhasil di ekstraknya gobi oleh akatsuki

6. Utakata

Utakata adalah jinchuuriki dari rokubi dan ninja buronan dari kirigakure.
Dia ahli dalam pembuatan gelembung. Utakata memiliki seorang murid bernama hotaru.
Utakata tewas setelah di tangkap pain.
Dan rokubi berhasil di ekstrak oleh akatsuki

7. Fuu

Fuu adalah jinchuuriki dari nanabi yang berasal dari takigakure. Dan menjadi jinchuuriki pertama yang bukan berasal dari 5 negara besar ninja. Sebelum naruto shippuden di mulai
Dia sudah mati karena nanabi berhasil di ekstrak akatsuki

8. Killer bee

Killer bee adalah
Jinchuuriki hachibi yang berasal dari kumogakure.
Dan adik angkat raikage ke empat. Mereka berdua di juluki
A dan B yang ahli dalam daburu rariatto. Bee bercita-cita menjadi rapper dan musisi hebat,
Bee adalah jinchuuriki pertama yang mampu mengendalikan bijunya. Sudah ada beberapa anggota akatsuki maupun taka yang hendak menangkapnya tetapi gagal.

9. Naruto uzumaki

Naruto uzumaki adalah jinchuuriki kyubi yang berasal dari konohagakure. Dan anak pertama dari hokage ke empat,
Naruto memiliki chakra dan tekad yang kuat. Dan menggunakan janjinya sebagai jalan ninja.selama ini
Itachi dan kisame pernah mencoba menangkap naruto. Tetapi jiraiya mampu melindungi naruto. Di naruto shippuden pain
Berjuang mendapatkan kyubi dan bertarung ketat. Tetapi naruto mampu selamat dengan mengalahkan pain.

Beberapa yang harus kamu tahu:
-sebelum di tangkap akatsuki. Ichibi sudah memiliki 3 orang jinchuuriki

-kyubi adalah biju yang spesialis jinchuurikinya berasal dari klan uzumaki.
Kyubi pertama di segel mito uzumaki di saat berakhirnya pertarungan madara dan hashirama. Lalu di pindahkan ke kushina uzumaki . Setelah mito akan tewas. Selama kushina menjadi jinchuuriki dia bahagia dan menjadi jinchuuriki pertama yang mampu hidup setelah kyubi di lepas dari dirinya oleh madara. Tapi Dia tewas setelah menyegel chakranya bersama kyubi dan hokage ke empat ke tubuh anaknya. Naruto uzumaki

- Hachibi sampai sejauh ini adalah biju yang memiliki banyak mantan jinchuuriki. Sudah 7 jinchuuriki yang tewas karena lepas kendali dari hachibi.
Hachibi selalu mengamuk dan kemudian di segel di kohaku no johei dan menunggu jinchuuriki selanjutnya.
Sebelum tewas ayah motoi sang jinchuuriki hachibi sebelum killer bee. Memberikan pesan penting kepada kakak angkat bee. Untuk menemukan sesuatu yang membuat killer bee nyaman sebagai jinchuuriki.
Killer bee akhirnya mampu mengendalikan hachibi.

-semua biju dulu di kendalikan dan di kumpulkan oleh hashirama senju (hokage pertama). Namun di lepas ke seluruh dunia ninja sebagai bukti kesetaraan kekuatan.


-kesembilan biju adalah kumpulan chakra dari jubi si ekor sepuluh yang pada zaman dahulu di menebar kehancuran di dunia ninja. Rikudo sennin lalu menyegel jubi ke dalam dirinya. Dan sebelum wafat . Rikudo mengurung jubi di bulan dan membagi chakra jubi ke 9 biju


-9 biju di ciptakan oleh rikudo sennin dari jurus izanagi, yaitu sebuah jurus yang membuat ketiadaan menjadi ada jurus yang hanya bisa di gunakan rikudo sennin atau 1 orang yang memiliki sel uchiha dan senju.

-sampai sejauh ini baru killer bee dan Naruto jinchuuriki yang di ketahui mampu mengendalikan bijunya

-para jinchuuriki membutuhkan sumber kekuatan mereka, selayaknya matahari untuk bertahan menjadi seorang jinchuuriki

-killer bee,madara,hashirama, yagura dan naruto adalah yang di ketahui mampu mengendalikan biju

-kesemua chakra biju yang di ekstrak di tempatkan di patung yang menyerupai manusia, di ketahui patung tersebut adalah gedo mazo dan kuchiyose istimewa rinnegan


-Saat ini
Para jinchuuriki yang telah di hidupkan kembali oleh kabuto. Di pasangkan sharingan dan rinnegan. Membuat mereka menjadi pain rikudo terbaru untuk memburu 2 jinchuuriki
Naruto & Bee di medan perang.

-kisame hoshigaki yang mampu mengendalikan samehada di sebut sebagai biju tanpa ekor,
Di karenakan chakranya yang luar biasa.

-kinkaku dan ginkaku di sebut sebagai pseudo jinchuuriki setelah mendapat chakra kyubi usai pernah di telan kyubi. Kin dan gin mengamuk di dalam kyubi dan mampu bebas.
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

DAFTAR SILUMAN EKOR DALAM SERIAL NARUTO

Siluman ekor (bijū) adalah monster raksasa yang memiliki chakra yang luar biasa sampai mendapat julukan “Monster Chakra” (Chakura no Bakemono) setiap biju memilki karakteristik tersendiri, dan kekuatan mereka di ukur dari jumlah ekor mereka masing-masing, setiap negara shinobi memburu biju untuk di segel di wadah bernama Jinchuriki , untuk memperkuat kekuatan negara tersebut baik dalam hubungan politik ataupun saat di pakai dalam pertempuran.
Berikut Para Biju:
• Shukaku si ekor satu (一尾の守鶴, Ichibi no Shukaku)
Debut : Naruto Chapter 134
Suara Aktor: Hiroshi Iwasaki
Spesies: Tanuki
Jinchuuriki: Gaara, Shinobi Suna 1, Shinobi Suna 2
Elemen: Angin
Afiliasi: Sunagakure
Sifat Unik: Mampu memanipulasi pasir, Mengendalikan Jinchurikinya saat Jinchuurikinya tertidur.
Kemampuan: 
Fūton: Renkūdan
Bijudama

Dalam sejarah sunagakure , mereka telah memiliki tiga orang jinchuuriki dari shukaku , gaara adalah jinchuuriki yang ketiga dari shukaku, shukaku telah di masukkan ke dalam tubuh Gaara di saat gaara masih dalam kandungan karura, karura melahirkan gaara secara prematur, dalam keadaan sekarat dan menuju ajal karura bersumpah akan melindungi gaara sampai kapanpun.
Gaara yang menjadi jinchuuriki shukaku mendapat perlindungan dari karura yang menyerupai pasir untuk melindungi gaara, gaara terus di bayangi perasaan takut dan di kucilkan dari warga sekitar. setelah ayahnya yang mencoba memberikan ujian ke Gaara melalui yashamaru , gaara semakin jahat dan menganggap dirinya tidak ada artinya dan berniat membunuh manusia. Namun yashamaru menilai shukaku adalah perwujudan monster yang memang menyukai pertempuran dan kehancuran,seperti yang di lakukan gaara, di dalam ujian chuunin, gaara muncul sejak aal ujian dan menjadi peserta ujian chuunin yang di takuti peserta lain, dalam ujian chuunin tahap kedua, gaara menghabisi bebeapa ninja yang menghalangi pergerakan timnya dengan sadis mnggunakan remasan pasir pelindung miliknya.

Tidak hanya itu, dalam ujian chuunin tahap ketiga, gaara membuat rock lee harus kehilangan tangan dan kakinya yang terkena remukan pasir pelindung gaara.
Setelah ujian tahap ketiga selesai, gaara menuju ke rumah sakit untuk menghabisi rock lee, namun gaara menghentikan niatnya setelah bertemu naruto dan shikamaru.
Gaara memberitahu penderitaannya ke naruto dan shikamaru, saat menjadi jinchuuriki shukaku. 
Dalam ujian tahap keempat , gaara terluka akibat serangan chidori dari sasuke , kemudian gaara tertidur dan shukaku mulai menguasainya. Kankuro dan temari , lalu membawa adiknya itu menjauh dari konoha, namun mereka dapat di susul sasuke, sasuke yang bertarung melawan shukaku yang belum sempurna, kewalahan dan terluka parah, di saat itu naruto datang menolong sasuke dan bertarung sendirian melawan shukaku. Shukaku berubah ke wujud raksasa dan menghancurkan sekitar dengan mengendalikan gaara yang tertidur, Naruto kemudian memanggil gamabuntha dan berusaha untuk menyedarkan gaara dari tidur, gamabuntha dan naruto kemudian menggunakan henge no jutsu untuk menyerupai kyuubi dan mencengkram wujud shukaku, naruto kemudian menyadarkan gaara dan memberitahukan pentingnya ikatan bernama teman. 
2 tahun lebih setelah itu, shukaku berhasil di ekstrak akatsuki, berkat deidara yang mampu mengalahkan gaara dalam pertarungan di sunagakure. 
• Ekor Dua (ニ尾, Nibi)

Debut: Naruto Chapter 313
Spesies: Bakeneko (monster kucing)
Jinchuuriki: Yugito Nii
Elemen tipe: Api
Sifat unik: nafas api, Tubuh api biru, otot fleksibel
Kemampuan: bijudama, jutsu bola api

Nibi adalah siluman berekor dua yang di tangkap kumogakure. Yugito Nii di ketahui sebagai jinchuuriki terakhir dari nibi , setelah dirinya di kalahkan hidan dan kemudian di tangkap dan di bawa ke akatsuki untuk pengekstrakan chakra nibi. Dalam pertarungan di kumogakure, hidan dan kakuzu yang bertugas menangkapnya kerepotan karena serangan elemen api dari nibi yang berubah wujud menguasai yugito nii. Ukiran nibi juga tertera di balik air terjun kebenaran di samping ukiran hachibi yang berada di kumogakure.• Ekor Tiga (三尾, Sanbi)

Debut: Naruto Chapter 317
Spesies: kura-kura
Jinchuuriki: Yagura
Elemen tipe: air
Sifat Unik: berenang dengan kecepatan tinggi
Kemampuan:
Ilusi kabut
Bijudama
Mini bunshin
Teriakan sanbi
Bola air

Sebelumnya sanbi memilikis seorang jinchuuriki bernama yagura, namun setelah di ketahui , sanbi mampu lepas kendali dari yagura menyebabkan kematian yagura. Beberapa tahun setelah itu , sanbi di perebutkan konoha, akatsuki dan otogakure, Orochimaru memerintahkan Kabuto Yakushi dan Tim Guren untuk membawa seorang anak muda bernama Yukimaru ke sebuah danau. Setelah mereka tiba, Kabuto memaksa Yukimaru untuk melepaskan semua chakra nya, yang menyebabkanekor ketiga mulai muncul dari danau. Dengan bantuan Guren itu, binatang itu benar-benar terungkap, dan mereka mencoba untuk menangkapnya, tetapi gagal. Stelah terkena serangan gelombang pasang dari sanbi.

Gelombang pasang mendapat perhatian dari kelompok dterdelat yang menuju sanbi Konohagakure Ninja, yang mencoba menggunakan Kekkai Shiho Fujin secara permanen perangkap binatang dalam dimensi sendiri. Setelah segel mulai bekerja. ninja Konoha terganggu oleh Guren, yang mendorong binatang itu untuk menyerang mereka semua. Yukimaru mampu menenangkansanbi untuk sementara , tetapi, setelah ia kelelahan , sanbi menguasai pikiran Yukimaru, Naruto uzumaki dan Guren kemudian menolong Yukimaru dari sanbi. Tetapi gagal dalam proses. Dengan bantuan sekutu, ninja oto berhasil mereka melarikan diri dan konoha berniat melakukan upaya penyegelan kembali.

Cuma saat proses penyegelan hampir selesai, Yukimaru marah karena mengetahui kematian guren. Dan kemudian diberdayakan sanbi untuk membebaskan dirinya . Sanbi kemduian mengamuk, menyerang orang di dekatnya dan menghancurkan Nurari, Kigiri, dan Kiho. Meskipun para ninja berupaya untuk menyerang Yukimaru, tapi tidak berpengaruh., para Ninja konoha kemduain memutuskan untuk melarikan diri.

tobi dan deidara kemudian datang di saat ninja lain melarikan diri, lalu Menangkap sanbi.

• Ekor empat (四尾, Yonbi)
Debut: naruto shippuden episode 165
Spesies: kera
Jinchuuriki: roshi
Sifat unik: meludahkan Lahar
Elemen tipe: Lahar
Tanah
Api

Kemampuan : Bijudama
Yonbi memliki wujud yang menyerupai kera dengan bulu merah dan kulit kera yang berwarna hijau. Tidak ada yang mengetahui kemampuan yonbi kecuali kemampuannya yang mampu memanipulasi elemen tanah dan elemen api dan menciptakan kekkei genkai elemen lahar. 
Sebagai jinchuuriki, roshi mampu juga menggunakan elemen lahar dalam pertarungan.
Saat ini Yonbi telah di tangkap kisame yang kemudian membawa roshi ke tempat pengekstrakan biju oleh akatsuki
• Ekor lima (五尾, Gobi)
Debut: Naruto shippuden episode 165
Jinchuuriki: han
Spesies: kuda putih berkepala lumba-lumba
Kemampuan: bijudama

Tidak banyak informasi yang di ketahui dari biju ini, selain wujudnya yang menyerupai kuda berbulu putih , meskipun kepalanya menyerupai kepala lumba-lumba. Meskipun tidak ada informasi siapa yang menangkap gobi, tetapi biju ini telah di tangkap dan di ekstrak oleh akatsuki.


• Ekor enam (六尾, Rokubi)
Debut: Naruto Shippuden episode 151
Spesies: siput
Jinchuuriki: utakata
Kemampuan: bijudama

Rokubi di miliki kirigakure dan di segel ke utakata, harusame , guru dari utakata telah mencoba melenyapkan rokubi dari tubuh utakata, supaya utakatabisa hidup seperti ninja yang lainnya, namun harusame bersasumsi lain dan malah berniat membunugh utakata bersama rokubi, tapi harusame malah tewas setelah rokubi menunjukkan wujud aslinya dan membunuh guru utakata tersebut. Rokubi akhirnya di tangkap Pain setelah peristiwa tsuchigumo klan berakhir, Pain menyerang rokubi dengan beberapa serangan dan melumpuhkannya.

• Ekor tujuh (七尾, Nanabi)

Debut: Naruto shippuden episode 165
Jinchuuriki: fu
Spesies: kabutomushi
Kemampuan: bijudama


Ekor tujuh di miliki oleh Takigakure dan kemudian di segel ke Fu , namun nanabi dapat di tangkap akatsuki , sebelum memasuki seri memasuki Naruto shippuden, deidara mengklaim bahwa takigakure mengucapkan rasa bersyukurnya karena lenyapnya nanabi.
• Ekor delapan (八尾, Hachibi)
Debut: Naruto chapter 413
Jinchuuriki: paman killer bee
Killer bee
Suara actor; masaki atzawa
Sifat unik: menghasilkan tinta
Spesies: ushi-oni
Elemen tipe: petir
Kemampuan: bijudama

Hachibi di miliki oleh kumogakure, sebelum killer bee, tidak ada jinchuuriki yang mampu menjinakkan hachibi, hachibi selalu lepas kendali dan membunuh jinchuurikinya. Berkali-kali tim kumogakure menyegel kembali hachibi ke dalam pot warisan rikudo sennin (kohaku no johei) tetapi meskipun begitu, kumo tetap membutuhkan hachibi untuk kepentingan desa dan mencoba melakukan beberapa eksperimen jinchuriki , namun gagal. Sebelum akhirnya killer bee mampu mengendalikan hachibi.
• Siluman rubah Ekor Sembilan ((九尾の妖狐, Kyūbi no Yōko)

Debut: naruto chapter 1
Suara aktor: tessho genda
Spesies: kitsune
Jinchuuriki: mito uzumaki
Kushina uzumaki
Naruto uzumaki
Sifat unik: merasakan energi jahat


Kemampuan:
Mendeteksi niat jahat,
Tembakan api,
Teriakan kyuubi,
Ombak kyuubi,
Bijudama
Pelindung chakra merah

Paada zaman dahulu kala, kinkaku dan ginkaku mencoba untuk menangkap kyuubi, namun malah di telan kyuubi, beruntung kin dan gin bisa bebas dari tubuh kyuubi. Kemudian dalanm pertarungan melawan hashirama senju, madara mengendalikan kyuubi dan menjadikannya senjata. Namun madara kalah. Kyuubi kemudian di miliki konoha setelah mito uzumaki menyegel kyuubi di dalam dirinya sendiri. Dan menjadi jinchuuriki pertama.
Beberapa lama setelah itu madara kembali datang dan membebaskan kyuubi dari kushina untuk menyerang konoha. Namun madara gagal setelah di hentikan hokage keempat, kemudian kyuubi doi segel ke dalam tubuh anaknya naruto uzumaki

• Ekor sepuluh (十尾, Jūbi) 


Debut: Naruto Chapter 467
Jinchuuriki: Rikudo Sennin
Jubi adalah iblis yang sangat jahat dan memiliki kekuatan yang mengerikan, dia telah membuat dunia kacau, seorang biksu bernama rikudo sennin kemudian menjadi penyelamat dunia dengan menyegel jubi kedalam dirinya sendiri. Namun usia rikudo sennin yang semakin memendek , memaksanya untuk berbuat sesuatu untuk mencegah kebangkitan jubi. Rikudo sennin kemudian menuju ke bulan dan memisahkan jasad dan chakra jubi, chakra jubi kemudian di pisahkan kembali ke dalam wujud karekteristik kesembilan biju menggunakan izanagi.
Sementara jasad biju di segel di bulan menggunakan teknik Chibakku Tensei
Sejak beberapa lama setelah itu, Madara Uchiha berniat mengumpulkan kesembilan biju untuk menjadi Jinchuriki jubi yang kedua, dan menciptakan genjutsu terkuat Mugen: Tsukiyomi untuk mengendalikan dunia sepenuhnya. Madara menamai rencananya itu dengan rencana tsuki No Me.

Wujud jubi belum banyak yang mengetahuinya hanya jika di perhatikan agak mirip dengan wujud siluman rubah berekor sembilan, meskipun terlihat samar, yang unik adalah mata biju yang seperti terlihat gabungan dari sembilan sharingan seperti tomoe dan empat rinnegan membentuk lingkaran.

Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

perbedaan kata cina sama china

Cina, China, atau Tionghoa? Masih ada perbedaan penggunaan kata Cina dalam bahasa media massa kita. Bahasa media atau yang sering kita sebut sebagai bahasa jurnalistik, mengikuti kaidah berbahasa yang dianut otoritas media. Masing-masing media mempunyai alasan untuk menggunakan kata tersebut dalam konteks berbahasa. Dari perbedaan tersebut, lahirlah ide untuk mendudukan perkara berbahasa khususnya penggunaan kata Cina di Indonesia.

Forum Bahasa Media Massa (FBMM) yang dimotori oleh TD Asmadi bekerjasama dengan Kantor Berita Antara sepakat untuk menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan. Maka, terselenggaralah diskusi bertajuk “Duduk Perkara Istilah ‘Cina’: Beberapa Pandangan dan Pilihan Lain”. Acara yang diselengarakan di Wisma Antara tersebut menghadirkan pihak Kedutaan Cina, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB), serta tokoh dari pegiat sastra.

Asal muasal perkara penggunaan kata Cina menurut Ketua FBMM, TD Asmadi, adalah kata Cina (tanpa ‘h’) dirasa memiliki nilai merendahkan. “Kata Cina, sama artinya kata ‘Indon’ untuk menyebut Indonesia oleh Malaysia,” jelasnya. Kata tersebut bagi orang Cina sendiri dinilai merendahkan. Hal tersebut terbukti secara langsung setelah utusan Kedutaan Cina di Indonesia yang menyatakan keberatannya. Menurut Mr. Zan Liang, Sekretaris III Kedutaan Cina, sebutan Cina untuknya dan bangsanya merupakan penghinaan. “Kata Cina (bukan China) rasanya merendahkan kami,” ujarnya.

Pernyataan yang dilontarkannya cukup beralasan. Menurutnya, makna penghinaan itu tak lepas dari sejarah yang pernah terjadi di Cina. Kata itu, mengingatkannya dan bangsanya akan penderitaan ketika berperang dengan Jepang. “Saat itu, orang Jepang memanggil kami dengan sebutan Cina. Hingga sekarang kata itu membuat kita merasa direndahkan,” ungkapnya.

Bagi BPPB, selaku penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pihaknya menggunakan kata Cina dan China atau Tiongkok, karena menurutnya bahasa merupakan produk masyarakat. Kamus hanya mengumpulkan bahasa yang dipakai masyarakat. Pemakaian kata Cina dalam KBBI pun tak lepas dari sejarah kata itu. Kata Cina berasal dari bahasa Sansakerta, yang artinya ‘daerah pinggiran’.

Kata Cina sendiri menurut Abdul Gaffar, dari BPPB, merupakan serapan huruf dari kata China. “Kata Cina sudah akrab bagi lidah orang Indonesia,” ujarnya. Dalam diskusi yang berlangsung Jumat (12/8) sore, pihak Kedutaan Cina meminta agar orang Indonesia menggunakan kata China atau Tiongkok. “Ketika berbicara dengan orang China, gunakan kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain,” kata Zang.

Ditemui selesai acara, TD Asmadi mengungkapkan perlunya kajian lebih lanjut dan lebih ilmiah untuk menyelesaikan perkara ini. “Saat ini belum ada penyelesaiannya. Butuh kajian ilmiah untuk dapat menyepakati perkara ini,” katanya. Ditanya soal kebijakan pers dalam penggunaan kata ini, Asmadi menyatakan terserah masing-masing pers. “Mereka mempunyai kebijakan dan pedoman dalam berbahasa sendiri. FBMM tidak bisa meminta mereka untuk menyepakati salah satu,” pungkasnya.
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

10 Virus Komputer Terkejam di Dunia

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire
1. Storm Worm
Muncul tahun 2006, disebut “Storm Worm” karena menyebar via email dengan judul “230 dead as storm batters Europe”. Storm worm adalah program Trojan horse. Beberapa versinya bisa buat komputer menjadi bots. Atau biasa digunakan hacker untuk spam mail melalui internet.

2. Leap-A/Oompa- A
Mac yang punya konsep security through obscurity yakin tidak akan terserang virus karena OS nya sistem tertutup. Tapi tahun 2006, virus Leap-A atau biasa disebut Oompa-A muncul. Menyebar lewat iChat pada Mac. Setelah Mac terserang, virus itu akan mencari kontak melalui iChat dan mengirimkan pesan ke setiap kontak itu. Pesannya itu berisi file corrupt yang berbentuk JPEG. Memang tidak berbahaya, namun hal ini menyatakan bahwa masih mungkin akan ada virus berbahaya yang menyerang MAC.

3. Sasser and Netsky
Penciptanya anak Jerman umur 17 tahun, Sven Jaschan. Sasser menyerang Microsoft Windows. Sasser ini tidak menyebar via email tapi jika satu komputer terkoneksi ke komputer yang kena virus ini. Virus ini membuat komputer tidak bisa di-shutdown tanpa mencabut power. Netsky nyebar melalui email dengan 22 Kb attachment file dan jaringan Windows. Bisa bikin serangan DoS. Sven Jaschan tidak dipenjara hanya diberi masa percobaan 1 tahun 9 bulan, karena umurnya masih di bawah 18 tahun.

4. MyDome (Novarg)
Mulai menyerang tanggal 1 Februari 2004, virus ini membuat backdoor di OS. Pertama kali tanggal 1 itu mulai DDoS. Kedua, tanggal 12 Feb, virus ini berhenti menyebar dan mulai buat backdoors. MyDoom menyebar via email, selain itu selalu search di search engines, seperti Google mulai menerima jutaan permintaan pencarian dan bikin lambat sampai akhirnya crash. Gara-gara MyDoom, Senator US Chuck Schumer mengajukan pembuatan National Virus Response Center.

5. SQL Slammer/Saphire
Muncul Januari 2003, menyebar cepat lewat internet. Waktu itu membuat layanan ATM Bank Amerika crash, hancurnya layanan 911 Seattle, dan Continental Airlines membatalkan beberapa penerbangan karena error check in dan ticketing. Bikin rugi lebih dari $1 milliar sebelum di-pacthed.

6. Nimda
Ini juga tahun 2001, kebalikan dari kata “admiN”. Penyebarannya sangat cepat, menurut TruSecure CTO Peter Tippet, Nimda hanya butuh 22 menit buat menjadi Top Ten saat itu. Target nya server-server Internet, menyebar lewat Internet. Nimda akan membuat backdoor ke OS. jadi penyerang bisa akses ke server dan berbuat apa saja. Nimda juga menjadi DDoS.

7. Code Red & Code Red II
Muncul musim panas 2001, menyerang OS Windows 2000 & NT. Virusnya bakal membuat buffer penuh sehingga menghabiskan memori. Paling seru waktu berhubungan sama White House, semua komputer yang kena virus ini bakalan otomatis akses ke web server di White House secara bersamaan, jadi bikin overload, alias serangan DDoS. Akhirnya Microsoft rilis patchnya saat itu.
8. The Klez
Muncul tahun 2001, menyebar via email, replikasi kemudian terkirim ke orang-orang di address book. Bikin komputer tidak bisa beroperasi, bisa mematikan program antivirus.

9. ILOVEYOU
Setelah “Melissa”, muncul dia dari Filipina, bentuk nya worm, program standalone dapat me-replikasi sendiri. Menyebar via email, judulnya”surat cinta” dari pengagum rahasia . Original file nya LOVE-LETTER- FOR-YOU.TXT. vbs. VBS singkatan Visual Basic Scripting. Penciptanya adalah Onel de Guzman dari Filipina.

10. Melissa
Dibikin tahun 1999 oleh David L Smith, basicnya Microsoft Word macro. Menyebar via email dengan dokumen “Here is that document you asked for, don’t show it to anybodey else.”. Kalau sampai dibuka, virus akan replikasi dan otomatis terkirim ke top 50 di address book email. Smith dipenjara 20 bulan dan denda $5000 serta dilarang mengakses komputer tanpa pengawasan.
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Plants VS Zombies

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire
Tanaman vs Zombies adalah menara pertahanan video game dikembangkan dan aslinya diterbitkan olehPopCap Games untuk Microsoft Windows dan Mac OS X. Permainan melibatkan pemilik rumah dengan menggunakan banyak jenis tanaman untuk mengusir pasukan zombie. Pemilik rumah, bersama dengantetangga yang disebut Crazy Dave, harus mempertahankan rumah pemilik rumah selama siang ataumalam, di halaman depan dan halaman belakang (yang berisi kolam renang), dan bahkan di atas atap.Ini pertama kali dirilis pada tanggal 5 Mei 2009 dan tersedia di Uap pada hari yang sama. [3] [8] Sebuahversi untuk IOS ini dirilis pada bulan Februari 2010, dan versi HD untuk [9] iPad. Xbox Live Arcade versidiperpanjang memperkenalkan mode permainan dan fitur baru dirilis pada tanggal 8 September 2010 [6]PopCap juga telah mengumumkan versi Nintendo DS, dirilis pada 18 Januari 2011, yang akanmenampilkan konten unik untuk platform.. [10 ] Selain itu, baik Windows asli dan versi Mac permainantelah kembali dirilis dengan konten tambahan dalam Game of the Year versi
Read more »
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

iklan

Blogger Themes

Baca Manga Komik Naruto, One Piece, Bleach Indonesia